ปฏิทินวันสมัคร/สอบ Registration/Test
รอบที่ Period / ประจำปี AcademicYear
รับสมัคร Register
-
วันที่สอบ Test date
-
ลงทะเบียน Register -
ตั้งแถวตรวจสแกนเข้าห้องสอบ Line up to be scanned through -
เริ่มสอบ Start Exam -
รอบละ 1,576 คน For 1,576 persons ขณะนี้ชำระเงินไปแล้ว Paid คน Persons
Data Not Found

Loading..

meamanee
ชำระค่าธรรมเนียมการสอบด้วย QR Code MU-ELT Payment With QR Code
3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ Easy way follow 3 step.
สแกน Scan QR Code
ชำระบนมือถือ Pay on mobile
ประกาศข่าว Announcement
Data Not Found

Loading..

👉 คุณคือ Are you?

(เฉพาะวุฒิ อนุปริญญา-ป.ตรี เท่านั้น) (Lower/Bachelor only)
(ที่ประสงค์สมัครงานกับทางมหาวิทยาลัย) (Recruit for Mahidol University)
🎓MU-ELT

Hint
ฉันยังไม่มี I have no Internet Account สมัครเลย Register
ฉันยังไม่มี I have no Internet Account สมัครเลย Register
ฉันยังไม่มี I have no Username,Password ลงทะเบียนใหม่ New Register
ฉันยังไม่มี I have no Username,Password ลงทะเบียนใหม่ New Register

ลงทะเบียนใหม่ New Registration MU-ELT

ประเภทType

(*) จำเป็นต้องระบุ Please fill up

Back Clear Save

Copyright © 2018 Student Developement IT Division, Mahidol University.All rights reserved.